Zásady používania cookies a ochrany osobných údajov

1.    Úvod

1.1Zinc Network (“My”, “Naša/e”), v spolupráci s Democracy Council, ktorý je sponzorovaný zo strany Vlády Spojených štátov amerických, sme tvorcami tejto stránky. Zinc Network a partneri sa zaviazali chrániť a rešpektovať súkromie návštevníkov našej stránky. Tieto zásady (spoločne s našimi podmienkami používania a dokumentmi, ktoré sú v nich zmienené) tvoria základ pre to, že osobné údaje, ktoré od vás nazbierame alebo nám poskytnete budú nami spracované. Prosím prečítajte si pozorne nasledujúce pasáže, pre porozumenie našich názorov a praktík, týkajúcich sa osobných údajov a ako s nimi nakladáme.

1.2Navštívením a používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s praktikami opísanými v týchto zásadách.

1.3V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa ochrany osobných údajov prosím kontaktujte hellouk@zincnetwork.com alebo navštívte Úrad pre dohľad nad informáciami (Information Commissioner’s Office – ICO) na www.ico.org.uk pre podanie formálnej sťažnosti.

 

2.     Aké osobné informácie zbierame

S ohľadom na každú vašu návštevu našej stránky automaticky zbierame informácie vrátane (bez obmedzení) nasledovných:

(a) adresu internetového protokolu, použitú pre pripojenie vášho počítača k internetu, nastavenie časovej zóny, geografickú lokáciu, typ a verziu prehliadača, operačný systém a platforma, zdroj z ktorého ste sa o stránke dozvedeli, dĺžka pobytu na stránke, sledované stránky a navigačné cesty po stránke.

(b)Informácie o vašej návšteve, vrátane plných Jednotných identifikátorov prostriedku (Uniform Resource Identifiers URI), klikanie na, cez a z našej stránky, čas odpovede stránky, chyby pri sťahovaní, dĺžka pobytu na jednotlivých stránkach, interakčné informácie stránok (napríklad scrollovanie, klikanie a pohyb myšou, metódy použité pre odchod zo stránky) a akékoľvek telefónne čísla, použité na hovor s nami.

 

3.    Použitie osobných informácií

3.1Náš zákonný základ pre spracovávanie vašich údajov tvorí súhlas a legitímne záujmy. Používame analytické nástroje pre zlepšenie vašej stránky a vášho zážitku na webových sieťach. Viac informácií o tomto môžete nájsť v odseku 8.

3.2Vaše nastavenie ochrany osobných údajov môže byť použité pre limitovanie zverejňovania vašich informácií na našej webovej stránke, avšak môže mať negatívny vplyv na jej funkciu, nastavenie ochrany osobných údajov si môžete zmeniť v internetovom prehliadači, ktorý používate na prístup na našu webovú stránku.

3.3Bez vášho priameho súhlasu nebudeme nikdy zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami pre ich priamy marketing alebo priamy marketing iných tretích strán.

 

4.     Zverejnenie osobných údajov

4.1Súhlasíte s tým, že máme právo zdieľať vaše osobné údaje s:

(a)ktorýmkoľvek členom našej skupiny, čo zahŕňa aj pridružených členov, v súlade s definíciou odstavca 1159 Zákona o spoločnostiach Veľkej Británie z roku 2006.

(b)vybrané tretie strany, vrátane, ale nie výlučne:

i.     obchodný partneri, dodávatelia a sub-dodávatelia pre potreby akejkoľvek
zmluvy, ktorú s nimi uzavrieme my alebo vy
ii.      poskytovatelia analýz a vyhľadávačov, ktorí pomáhajú vo vylepšovaní a optimalizácií našej stránky.

4.2Vaše osobné údaje budeme zdieľať s tretími stranami:

(a)len do miery, do ktorej je našou povinnosťou zdieľať alebo zverejniť vaše osobné údaje podľa právnych nariadení

(b)v súvislosti s prebiehajúcim alebo nastávajúcim právnym konaním.

 

5.     Medzinárodné prenosy dát

5.1Informácie, ktoré nazbierame, budú uskladnené a spracovávané v a tiež prenášané medzi ktorýmikoľvek krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme informácie mohli používať v súlade s týmito zásadami. Tiež budú spracovávané zamestnancami, ktorí sú, okrem iného, zodpovední za poskytovanie zákazníckej podpory. Informácie, ktoré nazbierame, môžu byť prenesené a uskladnené v (vrátane, ale nie výlučne) v nasledujúcich krajinách, ktoré nemajú zákony o ochrane údajov na takej úrovni ako Európsky hospodársky priestor (European Economic Area): Spojené štáty americké. Vložením vašich osobných údajov súhlasíte s ich prenášaním, uskladňovaním a spracovávaním. Podnikneme všetky do rozumnej miery potrebné pre zaistenie bezpečnosti vašich údajov a nakladania s nimi podľa týchto zásad ochrany osobných údajov.

5.2Nanešťastie nie je prenos cez internet úplne bezpečný. Aj napriek tomu, že robíme všetko pre to aby sme zaistili bezpečnosť vašich údajov pri prenose z našej stránky, za tieto prenosy nezodpovedáme a sú na vaše vlastné riziko. Po tom čo získame vaše údaje budeme používať prísne bezpečnostné procedúry a funkcie pre zabránenie neautorizovanému prístupu.

 

6.     Práva predmetu údajov

6.1Zákon o ochrane údajov z roku 2018 a Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation (EU 2016/679) – GDPR) (spoločne ďalej Nariadenie) vám poskytuje právo na prístup k informáciám, ktoré sú o vás zhromaždené. Vaše právo na prístup môžete využiť v súlade s Nariadením. Každá požiadavka o prístup bude spoplatnená poplatkom, ktorého výška bude určená nami, podľa konkrétneho prípadu, do výšky potrebnej na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím informácií, ktoré o vás držíme a vhodného overenie dôkazu vašej identity.

 

7.     Dodatky

Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať na novú verziu na našej webovej stránke. Prosíme, aby ste stránku príležitostne sledovali, aby vám neunikli žiadne aktualizácie alebo zmeny našich zásad ochrany osobných údajov.

 

8.     Súbory cookies

8.1Naša stránka používa súbory cookies pre odlíšenie jednotlivých používateľov našej stránky. Toto nám pomáha poskytovať lepší zážitok pri návšteve našej stránky a pomáha nám ju
zlepšovať.

8.2Pokračovaním v prezeraní si našej stránky vyjadrujete súhlas s použitím súborov cookies.

 

9.     Naše súbory cookies

9.1Používame iba relačné cookies

9.2Názvy súborov cookies, použitých na našej stránke a účely, za ktorými sú používané, sú opísané nižšie. Relačné cookies používame na:

(a)sledovanie interakcie používateľa s webovou stránkou

(b)zlepšenie použiteľnosti webovej stránky

 

10.     Analytické cookies

10.1Pre získavanie a analýzu údajov o návštevnosti našej webovej stránky používame Google Analytics a Facebook Pixel.

10.2Naši poskytovatelia analytických služieb vytvárajú štatistické a iné informácie o webovej stránky použitím súborov cookies.

10.3Analytické cookies súbory, ktoré môžu byť použité našou webovou stránkou, zahŕňajú nasledujúce: _ga, _gat, _gid, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz a __utmv

10.4Zhromaždené informácie, týkajúce sa našej webovej stránky sú použité pre hlásenie používania našej webovej stránky.

10.5Viac informácií o našich poskytovateľoch analytických služieb a ich zásadách ochrany osobných údajov a používania analytických súborov cookies sú dostupné na: http://www.google.com/policies/privacy/ and https://developers.facebook.com/docs/privacy.

 

Podmienky a zásady:

PRED POUŽÍVANÍM STRÁNKY SI PROSÍM POZORNE PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY A ZÁSADY

1.Tieto podmienky určujú pravidlá používania našej stránky www.KeepFreedomUnlocked.org (naša stránky). KeepFreedomUnlocked.org je stránka prevádzkovaná Zinc Network (My). Sme
spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá môže byť kontaktovaná na adresehellouk@zincnetwork.com

2.Používaním našej stránky súhlasíte s prijatím a dodržiavaním podmienok používania. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, nesmiete našu stránku využívať. Odporúčame, aby ste si
pre budúcu referenciu vytlačili kópiu týchto podmienok.

3.Tieto podmienky používania by mali byť čítané v spojitosti s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies, ktoré sa tiež vzťahujú na vaše používanie našej stránky. Naše Zásady ochrany osobných údajov a používania súborov cookies určujú podmienky, za ktorých môžeme spracovávať akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás nazbierame, alebo ktoré nám poskytnete a ktoré určujú informácie o súboroch cookies na našej stránke. Používaním našej stránky súhlasíte a zaručujete sa, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé.

4.Tieto podmienky raz za čas meníme. Pri každom použití našej stránky si prosím prezrite tieto podmienky pre zaistenie toho, že rozumiete podmienkam, ktoré sa na vašu návštevu vzťahujú. Našu stránku môžeme raz za čas zmeniť alebo aktualizovať. Našu stránku môžeme pozastaviť alebo stiahnuť. Naša stránka je dostupná bez poplatkov. Nezaručujeme to, že bude naša stránka vždy dostupná bez prerušení. Môžeme pozastaviť, stiahnuť alebo zamedziť v prístupe ku všetkých častiam našej stránky pre obchodné alebo operatívne dôvody.

5.Ako môžete využívať materiál z našej stránky. Držíme vlastnícke práva na všetky intelektuálne vlastníctvo na našej stránke a všetky materiály, ktoré sú na nej publikované. Tieto práce sú chránené zákonmi a dohodami o autorských právach po celom svete. Všetky takéto práva sú vyhradené.

6.Môžete si vytlačiť jednu kópiu a stiahnuť úryvky z hociktorej stránky(/stránok) na našej stránke pre osobné použitie a môžete k obsahu na nich zverejnenom pritiahnuť pozornosť iných vo vašej organizácií. Je zakázané modifikovať texty alebo digitálne kópie akýchkoľvek materiálov, ktoré ste si vytlačili alebo stiahli akýmkoľvek spôsobom a nemôžete používať žiadne ilustrácie ani fotografie, video a audio nahrávky alebo grafiku samostatne, bez sprievodného textu. Náš status (a ten identifikovaných prispievateľov) ako držiteľov licencií na obsah na našej stránke musí byť vždy braný na zreteľ.

7.Je zakázané používať akúkoľvek časť nášho obsahuj na vašej stránke pre komerčné účely bez získania licencie od inštitúcie pre udeľovanie licencií.

8.V prípade že si vytlačíte, skopírujete alebo stiahnete akúkoľvek časť našej stránky v rozpore s týmito podmienkami používania vaše právo na používanie našej stránky okamžite zanikne a musíte podľa nášho uváženia kópie materiálu vrátiť alebo zničiť.

9.Obsah na našej stránke je poskytovaný výlučne pre všeobecné informácie. Nie je jeho účelom poskytovať radu na ktorú by ste sa mali spoliehať. Pred tým, ako podniknete alebo naopak nepodniknete akékoľvek kroky na základe informácií z našej stránky by ste mali vyhľadať odborné alebo špecializované poradenstvo.

10.Aj napriek tomu, že sa snažíme aktualizovať informácie na našej stránky, nezaručujeme a žiadnym spôsobom, či už priamo alebo implikovane, že je obsah našej stránky presný, kompletný a aktuálny.

11.Na miestach kde naša stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, sú tieto odkazy poskytované len pre vašu informáciu. Takéto odkazy by nemali byť interpretované ako náš súhlas s webovými stránkami v odkaze alebo s informáciami, ktoré z nich môžete získať. Na obsah týchto stránok alebo zdrojov nemáme žiadny vplyv.

12.Nevylučujeme ani nelimitujeme žiadnym spôsobom našu zodpovednosť voči vám v prípadoch, kde by to bolo protizákonné. Toto zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo osobné zranenie spôsobené našim zanedbaním alebo zanedbaním zo strany našich zamestnancov, agentov alebo sub-dodávateľov a za podvod alebo nesprávnu interpretáciu za účelom podvodu.

13.Vylučujeme všetky implikované podmienky, záruky, reprezentácie alebo iné podmienky, ktoré sa môžu vzťahovať na našu stránku alebo obsah na nej zverejnený. Tiež nie sme zodpovední za žiadnu stratu alebo poškodenie, či už spôsobené zmluvne, nechcené (vrátane nedbalosti), konaním v rozpore so zákonnou povinnosťou alebo inak, a to aj v prípade že sa dali predvídať, ak k nim došlo v spojení s:

13.1. použitím alebo neschopnosťou použiť našu stránku alebo

13.2. použitím alebo spoľahnutím sa na akýkoľvek obsah zverejnený na našej stránke.

14.. Nezaručujeme, že bude naša stránka bezpečná alebo zabezpečená od programových chýb, malware alebo vírusov. Vy nesiete zodpovednosť za nastavenie vašich informačných technológií, počítačových programov a platforiem pre prístup k našej stránke. Odporúčame používať vlastný antivírusový softvér. Je zakázané zneužívať našu stránku tým, že na ňu vedome zanesiete vírusy alebo malware alebo iný materiál, ktorý môže byť nebezpečný a technologicky škodlivý.

15.Je zakázané pokúsiť sa o neautorizovaný prístup k našej stránke, serveru, na ktorom je stránka uložená alebo k inému serveru, počítaču alebo databáze pripojenej do našej siete. Je zakázané našu stránku napádať DoS (odoprenie služby) a DDoS (rozptýlené odopretie služby) útokmi. Porušenie týchto podmienok je kriminálnym priestupkom podľa Zákona o nesprávnom používaní počítačov z roku 1990. Každý pokus bude nahlásený príslušným úradom, s ktorými budeme spolupracovať zdieľaním vašej identity. V prípade takéhoto pokusu vám bude s okamžitou platnosťou odobraté právo používať našu stránku.

16.Pravidlá odkazovania na našu stránku. Odkazovať môžete na našu domovskú stránku, spôsobom ktorý je férový a legálny a nepoškodzuje ani nezneužíva našu reputáciu. Je zakázané zdieľať odkaz spôsobom, ktorý naznačuje akúkoľvek formu asociácie, súhlasu alebo podpory z našej strany v prípade, že nič také neexistuje. Je zakázané zdieľať odkaz na našu stránku na akejkoľvek stránke, ktorá nepatrí vám. Naša stránka nemôže byť zdieľaná na akejkoľvek inej stránke, rovnako je zakázané vytvoriť odkaz na akúkoľvek inú časť našej stránky okrem domovskej stránky.

17.Vyhrádzame si právo stiahnuť povolenie na zdieľanie odkazu bez predošlého upozornenia.

18.V prípade že plánujete zdieľať odkaz alebo používať akýkoľvek obsah z našej stránky iným spôsobom ako vyššie uvedeným, kontaktujte prosím hellouk@zincnetwork.com

19.Tieto podmienky používania, ich predmet a ich tvorba (a akékoľvek nezmluvné spory alebo požiadavky) sú posudzované podľa anglických zákonov. Súhlasíme spoločne s exkluzívnou
jurisdikciou súdov v Anglicku a Walese.

Pin It on Pinterest