SLOBODY ZA KTORÉ SA OPLATÍ BOJOVAŤ

Po celej Európe si ľudia užívajú slobodu voliť, protestovať, milovať a modliť sa – nie vždy ale tomu bolo tak. Pred rozpadom Sovietskeho zväzu bolo mnoho z týchto základných slobôd, ktoré si dnes užívame každý deň, popieraných. Právo na súkromie, slobodu tlače a demokratické voľby neexistovalo a aj také záležitosti ako rozprávanie satirických vtipov alebo počúvanie cenzurovanej hudby mohlo viesť k pobytu vo väzení.

Revolúcie v roku 1989 vydláždili cestu pre radikálne politické, sociálne a kultúrne zmeny, ktoré nám dali slobody v tej podobe, akú poznáme dnes. Zistite viac o histórií niektorých z našich základných slobôd.

Sloboda byť svojim vlastným šéfom

Vieme, že komunizmus nie je žiadna sranda – ale v sovietskej ére ste skutočne mohli byť poslaný za počúvanie alebo rozprávanie satirických vtipov do väzenia.

Sloboda vedieť o svete

Pred revolúciou v roku 1989 žili sovietsky občania pod prísnym autoritatívnym režimom, ktorý cenzuroval média a kontroloval informácie.

Sloboda cestovať

Zistite o dômyselných spôsoboch, akými občania Sovietskeho zväzu utiekli z Východného bloku pre cestovanie a ako sa komunistický režim snažil obmedziť pohyb.

Sloboda povedať čo si myslím

Zistite, ako sa pokúšal Sovietsky zväz obmedziť schopnosť ľudí hovoriť, čo si myslia, zakazovaním protestov, utajovaním informácií a potláčaním demokracie.

Sloboda voliť svojich vodcov

Demokraciu berieme ako samozrejmosť, pred tridsiatimi rokmi ale ľudia vedome riskovali životy kvôli voľbám. Zistite ako komunizmus bráni demokracií.

Sloboda žartovať

Vieme, že komunizmus nie je žiadna sranda – ale v sovietskej ére ste skutočne mohli byť poslaný za počúvanie alebo rozprávanie satirických vtipov do väzenia.

Sloboda milovať

Zistite viac o histórií LGBTQ+ práv v Sovietskom zväze, kde bola homosexualita nelegálna a ako sme získali možnosť milovať bez obmedzení.

Sloboda vyznávať čo chcete

V Sovietskom zväze existoval boj medzi komunizmom a vierou. Zistite viac o ničivej histórií, ktorá vydláždila cestu k dnešnej slobode vierovyznania.

Sloboda tvoriť hudbu

Kdekoľvek je cenzúra, tam sa nájdu aj rebeli. Zistite, ako obchádzali sovietsky občania cenzúru hudby a získali si možnosť užívať si každý žáner.

Pin It on Pinterest